-24 %
  • Καλώδιο με απόληξη σε βύσμα 4.8x1.7mm για τροφοδοτικό HP, ASUS, LG, NEC laptop 18.5,19V έως 4.74A
  • Καλώδιο με απόληξη σε βύσμα 4.8x1.7mm για τροφοδοτικό HP, ASUS, LG, NEC laptop 18.5,19V έως 4.74A

Καλώδιο με απόληξη σε βύσμα 4.8x1.7mm για τροφοδοτικό HP, ASUS, LG, NEC laptop 18.5,19V έως 4.74A

Connector Size 4.8 (4.75) x 1.7 mm

Μήκος καλωδίου: 1.1m

Κατάλληλο για πολλά μοντέλα της Hewlett Packard και καθώς και για κάποια μοντέλα ASUS/LG/NEC

Αν σας χάλασε το βύσμα του τροφοδοτικού του laptop σας, μην το πετάτε. Τώρα μπορείτε να το επισκευάσετε μόνοι σας.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compatible Models. Συμβατό με τα κάτωθι μοντέλα Laptop:

Compaq Presario M2000 Series

M2000 , M2000z , M2001 , M2001ap , M2001ea , M2002al , M2002ap , M2003ap , M2004ap , M2005 , M2005ap , M2005US , M2005z , M2006ap , M2007 , M2007ap , M2007US , M2008ap , M2009ap , M2010 , M2010ap , M2010CA , M2010ea , M2010US , M2011ap , M2011ea , M2012ap , M2013ap , M2014ap , M2015 , M2015ap , M2015CL , M2015la , M2016ap , M2017ap , M2018ap, M2019ap , M2019ea , M2020ap , M2020ea , M2021ap , M2022ap , M2023ap , M2024ap , M2025ap , M2026ap , M2027ap , M2029ap , M2030ea , M2031ap , M2031ea , M2033ap , M2034ea , M2043ap , M2045ap , M2046ea , M2050ea , M2052ea , M2054ea , M2055ea , M2065ea , M2070 , M2070ea , M2070US , M2071ea , M2075ea , M2099 , M2100 , M2101 , M2101US , M2105 , M2105CA , M2105ea , M2105US , M2108 , M2108ea , M2108US , M2113ea , M2125ea , M2130ea , M2131ea , M2140ea , M2155ea , M2175ea , M2200 , M2201ap , M2201ea , M2202ap , M2203ap , M2205ea , M2207ap , M2207ea , M2208ea , M2211ap , M2212ap , M2213ap , M2215ap , M2215la , M2216ap , M2217ap , M2218ap , M2219ap , M2220ap , M2221ap , M2222ap , M2223ap , M2224ap , M2225ap , M2228ap , M2229ap , M2230ap , M2232ap , M2233ap , M2235ap , M2241ap , M2243ap , M2245ap , M2245ea , M2246ea , M2247ap , M2248ea , M2255ea , M2316ea , M2357ea , M2400 , M2401 , M2401XT , M2500Z

Compaq Presario 2200 Series

2201AS , 2201XX , 2202AL , 2202AS , 2202XX , 2203AL , 2204AL , 2205AL , 2205AS , 2206AL , 2206AS , 2207AL , 2207AS, 2208AS , 2212AP , 2213AP , 2214AP , 2215AP , 2216AP , 2217AP , 2218AP , 2219AP , 2220AP , 2221AP , 2222AP , 2223AP , 2224AP , 2225AP , 2226AP , 2227AP , 2228AP , 2229AP , 2230AP , 2231AP , 2232AP , 2233AP , 2235AP , 2236AP, 2237AP , 2239AP , 2240AP , 2241AP , 2242AP , 2244AP , 2245AP , 2246AP , 2247AP , 2248AP , 2249AP , 2250AP , 2251AP , 2252AP , 2253AP , 2254AP , 2255AP , 2256AP , 2258AP , 2262AP , 2264AP , 2265AP , 2266AP , 2267AP , 2268AP, 2269AS , 2270AP , 2270AS , 2271AS , 2272AS , 2273AS

Compaq Presario 2800 Series

2800, 2800CA, 2800T, 2800US, 2801, 2801CL, 2805, 2805US, 2806, 2806CL, 2810, 2810CA, 2810EA, 2811, 2811CA, 2811CL, 2811EA, 2815, 2815EA, 2816, 2816EA, 2878, 2878CL, 2879, 2879CL, 2880, 2880CL, 2881, 2881CL

Compaq Presario C300 Series

C300 , C300ea , C300eu , C301nr , C301tu , C302nr , C302tu , C303nr , C303tu , C304nr , C304tu , C305la , C305tu , C306tu , C306us , C307nr , C307tu , C308la , C308tu , C309tu , C310ea , C310eu , C310tu , C311tu , C312tu , C313tu, C315la , C318la , C350ea , C350eu , C351ea , C352ea , C353ea , C399xx

Compaq Presario C500 Series

C500ea , C501nr , C503wm , C504ea , C504eu , C504tu , C506tu , C518la , C540ea , C542ea , C551nr , C551tu , C552hpa, C552tu , C553tu , C554tu , C555ea , C555nr , C555tu , C556hpa , C556tu , C557tu , C558tu , C559tu , C560tu , C561tu , C562tu , C563tu , C564tu , C565tu , C566tu , C567tu , C570ea

Compaq Presario C700 Series

C700CTO , C700EM , C700ET , C700LA , C700TCTO , C700XX , C701EA , C701EM , C701LA , C701TU , C701XX , C702LA , C702TU , C703LA , C703TU , C704TU , C705LA , C705TU , C706NR , C706TU , C707LA , C707TU , C708LA , C708TU , C709LA, C709TU , C710BR , C710ED , C710EE , C710EF , C710EL , C710EM , C710EN , C710TU , C711EF , C711EM , C711TU , C712NR , C712TU , C713NR , C713TU , C714NR , C714TU , C715BR , C715NR , C715TU , C716TU , C717NR , C717TU , C718TU, C719TU , C720BR , C720ES , C721TU , C722TU , C725BR , C727US , C730BR , C730CTO , C730EE , C730EL , C730ES , C730ET , C731EM , C731TU , C732EF , C732EM , C732ES , C732TU , C733TU , C734TU , C735BR , C735ED , C735EE , C735EF, C735EL , C735EM , C735ET , C735TU , C736TU , C737BR , C737EL , C737TU , C738TU , C739TU , C740ED , C740EE , C740EG , C740EL , C740EM , C740ES , C740ET , C740TU , C741TU , C742EA , C742EM , C742ES , C742TU , C743TU , C744TU, C745EE , C745EF , C745EG , C745EL , C745ES , C745TU , C746TU , C747TU , C748TU , C749TU , C750BR , C750ED , C750EF , C750EL , C750EM , C750ES , C750LA , C750TU , C751LA , C751NR , C751TU , C752LA , C752TU , C753TU , C754CA, C754TU , C755BR , C755EF , C755EL , C755ES , C755TU , C756CA , C756ES , C757CA , C757EA , C757EL , C757EM , C757LA , C758CA , C758LA , C759LA , C760ED , C760EL , C760EM , C760ES , C760ET , C760LA , C761ES , C761TU , C762NR, C762TU , C763TU , C764NR , C764TU , C765BR , C765EL , C765EM , C765ET , C765TU , C766TU , C767TU , C768CA , C768TU , C769CA , C769TU , C769US , C770BR , C770ED , C770EE , C770EF , C770EG , C770EL , C770EM , C770ES , C770ET, C770TU , C771TU , C772EG , C772EM , C772TU , C773EM , C773TU , C774TU , C775EL , C775EM , C775TU , C776TU , C777TU , C778TU , C779TU , C780EE , C780EF , C780EL , C780ES , C780TU , C781TU , C782TU , C785EM

Compaq Presario F500 Series

F500 , F500ea , F501au , F502au , F502ea , F502eu , F502la , F503au , F504au , F505au , F505la , F506la , F545ea , F545eu , F553us , F555us , F557us

Compaq Presario F700 Series

F700EF , F700EM , F700XX, F701XX, F702XX,F706LA , F710EE , F710EF , F710EL , F712NR , F715EF , F715EM , F715EO , F722CA , F725EL , F729EM , F730EE , F730EF , F730EO , F730ES , F730US , F731AU , F732AU , F732NR , F733AU , F734AU, F735AU , F735EL , F735ES , F736AU , F737AU , F738AU , F739AU , F739WM , F740EF , F740ES , F740ET , F750CA , F750EL , F750US , F752LA , F754CA , F754LA , F755LA , F755US , F756CA , F756LA , F756NR , F759WM , F760EE , F760EF, F760EL , F760EM , F761AU , F761US , F762AU , F762NR , F763AU , F763NR , F764CA , F765CA , F765EM , F767CL , F767NR , F768WM , F769CA , F769CL , F770EL , F775EL , F780EL , F780ET

Compaq Presario V1000 Series

V1004xx , V1009ad , V1038ap , V1039ap , V1040ap , V1041ap , V1042ap , V1043ap , V1044ap , V1045ap , V1046ap , V1048ap , V1049ap , V1050ap , V1051ap , V1052ap , V1053ap , V1054ap , V1055ap , V1056ap , V1057ap , V1058ap , V1059ap , V1060ap , V1061ap , V1062ap , V1065ap , V1067ap , V1068ap , V1069ap , V1070ap , V1071ap , V1072ap , V1073ap , V1074ap , V1075ap

Compaq Presario V2000 Series

V2000, V2000t, V2000z, V2001, V2002, V2003, V2004, V2005, V2006, V2007, V2008, V2009, V2010, V2010US, V2016, V2017, V2018, V2019, V2020, V2021, V2022, V2023, V2024, V2025, V2026, V2027, V2028, V2029, V2030, V2030US, V2031, V2032, V2033, V2034, V2035, V2036, V2037, V2038, V2039, V2040, V2040US, V2041, V2069, V2069CL

Compaq Presario V2100 Series

V2100 , V2100(Cto) , V2100Cto , V2101ap , V2102ap , V2103ap , V2104ap , V2105ap , V2106ap , V2107ap , V2108ap , V2109ap , V2110 , V2110ap , V2110CA , V2110US , V2111ap , V2112ap , V2113ap , V2114ap , V2115ap , V2116ap , V2117ap, V2118ap , V2119ap , V2120ap , V2120ea , V2121ap , V2122ap , V2123ap , V2124ap , V2125ap , V2126ap , V2127ap , V2128ap , V2129ap , V2130 , V2130ap , V2131ap , V2132ap , V2133ap , V2134ap , V2135 , V2135ap , V2135US , V2136ap , V2137ap , V2138ap , V2139ap , V2140 , V2140ap , V2140CA , V2140US , V2141ap , V2142ap , V2143ap , V2144ap , V2145ap, V2146 , V2146ap , V2146CL , V2147ap , V2148ap , V2149ap , V2150 , V2150ap , V2150US , V2151ap , V2152ap , V2153ap, V2154ap , V2155ap , V2156ap , V2157ap , V2158ap , V2159ap , V2160ap , V2161ap , V2162ap , V2163ap , V2164ap , V2165apS

Compaq Presario V2200 Series

V2200, V2205, V2205US, V2208, V2208CL, V2210, V2210US, V2210CA, V2220, V2220US

Compaq Presario V2300 Series

V2300 , V2300Cto , V2301ap , V2302ap , V2303ap , V2304 , V2304ap , V2304US , V2305 , V2305ap , V2305CA , V2305US ,V2306 , V2306ap , V2306US , V2307ap , V2308ap , V2309 , V2309ap , V2309US , V2310 , V2310ap , V2310CA , V2310US , V2311 , V2311ap , V2311US , V2312 , V2312ap , V2312US , V2313ap , V2314ap , V2315ap , V2316ap , V2317ap , V2318ap , V2319ap , V2320 , V2320ap , V2321 , V2321ap , V2321US , V2322ap , V2323ap , V2324tu , V2325ap , V2326ap , V2327ap , V2328ap , V2329ap , V2330 , V2330ap , V2331ap , V2331us , V2332ap , V2333ap , V2334ap , V2335 , V2335ap , V2335US , V2336ap , V2337ap , V2338ap , V2339ap , V2340ap , V2341ap , V2342ap , V2343ap , V2344ap , V2345ap , V2346ap , V2347ap , V2348ap , V2349ap , V2350ap , V2351ap , V2352ap , V2353ap , V2354ap , V2355tu , V2356ap , V2357ap , V2358ap , V2359ap , V2360ap , V2361ap , V2362tu , V2363ap , V2364ap , V2365ap , V2366ap , V2367ap , V2368tu , V2369ap , V2370ap , V2371ap , V2372ap , V2373ap , V2374ap , V2375tu , V2376tu , V2377tu , V2378tu , V2379ap , V2380tu , V2381tu , V2382tu , V2383tu , V2384tu , V2385tu , V2386tu , V2387tu , V2388tu , V2389tu , V2390tu , V2391tu , V2392tu , V2393tu , V2394tu , V2395tu , V2396tu , V2397tu , V2398tu , V2398xx , V2399tu , V2399xx

Compaq Presario V2400 Series

V2400 , V2400CTO , V2400au , V2400tu , V2401 , V2401au , V2401CL , V2401tu , V2401xx , V2402 , V2402au , V2402tu , V2402US , V2403 , V2403au , V2403NR , V2403tu , V2403us , V2404 , V2404au , V2404tu , V2404US , V2405 , V2405au , V2405CA , V2405tu , V2405US , V2406au , V2406tu , V2407au , V2407tu , V2408au , V2408tu , V2409 , V2409au , V2409tu, V2409US , V2410 , V2410au , V2410CA , V2410CL , V2410tu , V2410US , V2411au , V2411tu , V2412au , V2412tu , V2413, V2413au , V2413US , V2414 , V2414au , V2414NR , V2415au , V2415la , V2415tu , V2416au , V2416tu , V2417au , V2417la , V2417tu , V2418au , V2418tu , V2419 , V2419au , V2419tu , V2419US , V2420au , V2421au , V2422au , V2423au, V2424 , V2424au , V2424NR , V2425au , V2426au , V2427au , V2428au , V2429au , V2430au , V2431au , V2432au , V2433au , V2434au , V2435au , V2436au , V2437au

Compaq Presario V2500 Series

V2500, V2508, V2508WM, V2552, V2552US, V2555, V2555US, V2555CA, V2565, V2565US, V2565CA, V2570, V2570CA, V2570NR, V2575, V2575US, V2575CA, V2582, V2582US

Compaq Presario V2600 Series

V2600 , V2600Cto , V2601au , V2601cl , V2601tn , V2601ts , V2602au , V2602tn , V2602ts , V2602xt , V2603au , V2603tn , V2603ts , V2604au , V2604tn , V2604ts , V2605au , V2605la , V2605tn , V2605ts , V2606au , V2606cu , V2606tn , V2606ts , V2607au , V2607ca , V2607cl , V2607ts , V2608au , V2608ca , V2608ts , V2608wm , V2609au , V2609tn , V2609ts , V2610 , V2610au , V2610ca , V2610tn , V2610ts , V2610US , V2611au , V2611tn , V2611ts , V2612au, V2612tn , V2612ts , V2613au , V2613tn , V2613ts , V2614au , V2614tn , V2614ts , V2615au , V2615la , V2615tn , V2615ts , V2615us , V2616au , V2616tn , V2616ts , V2617au , V2617la , V2617tn , V2617ts , V2618au , V2618tn , V2618ts , V2619au , V2619tn , V2619ts , V2620au , V2620tn , V2620ts , V2621au , V2621tn , V2621ts , V2622au , V2622tn , V2622ts , V2623au , V2623ts , V2624au , V2624tu , V2625au , V2625tn , V2625ts , V2626au , V2626tn , V2626ts , V2627au , V2627tn , V2627ts , V2628au , V2628tn , V2628ts , V2629au , V2629tn , V2629ts , V2630 , V2630au, V2630ca , V2630tn , V2630ts , V2630US , V2631au , V2631tn , V2631ts , V2632au , V2632tn , V2632ts , V2633au , V2633tn , V2633ts , V2634au , V2634ts , V2635au , V2635ts , V2636au , V2636ts , V2637ts , V2638ts , V2639ts , V2640, V2640NR , V2641ts , V2642ts , V2643ts , V2644ts , V2645ts , V2646ts , V2647ts , V2648ts , V2649ts , V2650au , V2650ca , V2650ts , V2651au , V2651ts , V2652au , V2652ts , V2653au , V2653ts , V2654au , V2654ts , V2655au , V2655ts , V2655us , V2656au , V2656ts , V2657au , V2657ts , V2658au , V2658ts , V2658us , V2659au , V2660au , V2661au , V2662au , V2663au , V2664au , V2665 , V2665au , V2665US , V2666au , V2667au , V2668au , V2669au , V2670au, V2670ca , V2670us , V2671au , V2672au , V2673au , V2674au , V2675au , V2698 , V2698xx , V2699 , V2699xx

Compaq Presario V3000 Series

V3000 , V3003xx , V3005tu , V3006au , V3007au , V3007tu , V3008au , V3008tu , V3009au , V3011tu , V3012au , V3013au, V3014au , V3014tu , V3015au , V3016au , V3016tu , V3017au , V3017la , V3017tu , V3018au , V3018tu , V3019au , V3019tu , V3020tu , V3021tu , V3022au , V3022tu , V3024tu , V3025tu , V3026au , V3026tu , V3027au , V3027tu , V3028au , V3028tu , V3029au , V3029tu , V3030tu , V3031au , V3031tu , V3032au , V3032tu , V3033tu , V3034au , V3034tu , V3035au , V3036au , V3036tu , V3037au , V3038au , V3038tu , V3039au , V3041au , V3042au , V3043au , V3044au , V3045au , V3046au , V3047au , V3048tu , V3049tu , V3050tu , V3051tu , V3052tu , V3053tu , V3054tu , V3055tu , V3056tu , V3057tu , V3058tu , V3059tu , V3060tu , V3061tu , V3062tu , V3063tu , V3064tu , V3065tu , V3066tu , V3067tu , V3069tu , V3071tu , V3072tu

Compaq Presario V3100 Series

V3100 , V3101au , V3101tu , V3102au , V3102tu , V3103au , V3103tu , V3104au , V3104tu , V3105au , V3105tu , V3106au, V3106tu , V3107au , V3107tu , V3108au , V3108tu , V3109au , V3109tu , V3110au , V3110tu , V3111au , V3111tu , V3112tu , V3113au , V3113tu , V3114au , V3114tu , V3115au , V3115tu , V3116au , V3116tu , V3117au , V3117tu , V3118tu , V3119tu , V3120au , V3120tu , V3121au , V3121tu , V3122au , V3122tu , V3123au , V3123tu , V3124au , V3124tu , V3125au , V3125tu , V3126au , V3126tu , V3127au , V3127tu , V3128au , V3128tu , V3129au , V3129tu , V3130au , V3130tu , V3131au , V3131tu , V3132au , V3132tu , V3133tu , V3134au , V3134tu , V3135au , V3135tu , V3136au , V3137au , V3137tu , V3138au , V3138tu , V3139au , V3140au , V3140tu , V3141tu , V3142tu , V3143au , V3143tu , V3144au , V3144tu , V3145tu , V3146au , V3146tu , V3147au , V3147tu , V3148au , V3148tu , V3149tu , V3150au , V3150tu , V3151au , V3151tu , V3152au , V3152tu , V3153au , V3153tu , V3154au , V3154tu , V3156au , V3156tu , V3157au , V3157tu , V3158au , V3158tu , V3159tu , V3160au , V3160tu , V3161au , V3161tu , V3162tu , V3163au , V3163tu , V3164tu , V3165au , V3165tu , V3166au , V3167au , V3168au , V3170au , V3171au , V3172au , V3172tu , V3173tu , V3174tu , V3175tu , V3176tu , V3177tu , V3178tu , V3179tu , V3180tu , V3181tu , V3182tu , V3183tu , V3184tu , V3185tu , V3186tu , V3187tu , V3188tu , V3189tu , V3190tu , V3191tu , V3192tu , V3193tu , V3194tu , V3195tu , V3196tu , V3198tu , V3199tu

Compaq Presario V3200 Series

V3200 , V3205au , V3206au , V3207au , V3208au , V3209tu , V3210tu , V3211au , V3212au , V3213au , V3214au , V3214tu, V3215au , V3215tu , V3216au , V3216tu , V3217au , V3217tu , V3218au , V3218la , V3219au , V3220au , V3221au , V3222au , V3224au , V3226au , V3226tu , V3227au , V3227tu , V3228tu , V3229au , V3229tu , V3230tu , V3231tu , V3232au , V3232tu , V3233au , V3233tu , V3234au , V3234tu , V3235au , V3235tu , V3236au , V3236tu , V3237au , V3237tu , V3238au , V3238tu , V3240tu , V3241au , V3241tu , V3242tu , V3245tu , V3246tu , V3247au , V3248tu , V3249tu , V3251tu , V3252au , V3253au , V3254au , V3255au , V3260tu

Compaq Presario V3300 Series

V3300 , V3301tu , V3302tu , V3303tu , V3304tu , V3305tu , V3306tu , V3307tu , V3308au , V3308tu , V3309au , V3309tu, V3310au , V3310tu , V3311au , V3311tu , V3312au , V3312tu , V3314tu , V3315tu , V3316tu , V3317tu , V3318tu , V3319tu , V3320tu , V3321tu , V3324tu , V3325tu , V3326tu , V3327tu , V3328tu , V3329tu , V3350tu , V3351tu , V3352tu

Compaq Presario V3400 Series

V3400 , V3400 , V3404tx , V3405tx , V3409tu , V3410tu , V3411tu , V3414tu , V3415tu , V3415tx , V3416tu , V3416tx , V3417tu , V3418tu , V3419tu , V3420tu , V3421au , V3421tu , V3422au , V3422tu , V3422tx , V3423au , V3423tu , V3423tx , V3424au , V3424tu , V3425au , V3425tu , V3426au , V3426tu , V3427au , V3427tu , V3428au , V3428tu , V3429au , V3430au , V3430tu , V3431au , V3431tu , V3432au , V3432tu , V3433au , V3433tu , V3434au , V3434tu , V3435au , V3435tu , V3436au , V3436tu , V3437au , V3437tu , V3438au , V3438tu , V3439au , V3439tu , V3440au , V3440tu , V3441au , V3441tu , V3442au , V3442tu , V3443au , V3443tu , V3444au

Compaq Presario V3500 Series

V3500 , V3501tu , V3502tu , V3503tu , V3504tu , V3505tu , V3506tu , V3507tu , V3508tu , V3509tu , V3510tu , V3511tu, V3512tu , V3514tu , V3515tu , V3516tu , V3517tu , V3518tu , V3519tu , V3520tu , V3521tu , V3522tu , V3523tu , V3524tu , V3525tu , V3526tu , V3527tu , V3528tu , V3529tu , V3530tu , V3532tu , V3533tu , V3534tu , V3535tu

Compaq Presario V4000 Series

V4000 , V4000t , V4000z , V4001 , V4002 , V4003 , V4004 , V4005 , V4005CL , V4015 , V4015US , V4020 , V4020US , V4025 , V4025US , V4035 , V4035CA , V4035ea , V4035US , V4055ea , V4058ea , V4133ea , V4135us , V4144ea , V4147ea , V4203tu , V4204tu , V4206tu , V4207tu , V4209tu , V4214tu , V4215ea , V4221tu , V4240us , V4260ea , V4278ea

Compaq Presario V5000 Series

V5000 , V5000Z , V5004ea , V5005 , V5005CA , V5005US , V5010 , V5015 , V5015CA , V5015US , V5025ea , V5030ea , V5032ea , V5079ea , V5100 , V5100CTO , V5100z , V5100zCTO , V5101 , V5101US , V5102 , V5102NR , V5105 , V5105CA , V5105US , V5108cu , V5115 , V5115CA , V5115US , V5119 , V5119US , V5120 , V5120NR , V5160 , V5160US , V5189 , V5200, V5200CTO , V5201 , V5201CA , V5201US , V5204 , V5204NR , V5204US , V5205 , V5205NR , V5206 , V5206OM , V5207 , V5207NR , V5208 , V5208CA , V5209 , V5209US , V5210 , V5210CA , V5210US , V5214EA , V5215EA , V5215la , V5216EA , V5218la , V5220ea , V5221ea , V5222ea , V5233EA , V5234EA , V5235EA , V5236EA , V5243tu , V5248tu , V5249tu , V5250tu , V5251tu , V5253tu , V5254tu , V5255tu , V5256tu , V5257tu , V5258tu , V5259tu , V5260tu , V5261tu , V5300CTO , V5303nr , V5304us , V5305 , V5305WM , V5306 , V5306US , V5307 , V5307US , V5308 , V5308CA , V5308us , V5310us , V5315wm

Compaq Presario V6000 Series

V6000 , V6000T , V6000Z , V6001XX , V6004au , V6012ea , V6014ea , V6016ea , V6024ea , V6025ea , V6030US , V6048CL , V6057ea , V6065ea , V6066ea

Compaq Presario V6100 Series

V6101 , V6101au , V6101tu , V6101US , V6102au , V6102ea , V6102tu , V6103au , V6103ea , V6103tu , V6104au , V6104tu, V6105 , V6105au , V6105ea , V6105NR , V6105tu , V6106au , V6106tu , V6107 , V6107US , V6108au , V6108ea , V6108tu, V6109au , V6109ea , V6109tu , V6110 , V6110au , V6110CA , V6110ea , V6110tu , V6110US , V6111au , V6111tu , V6112au , V6112eu , V6112tu , V6113ea , V6113tu , V6114ea , V6114tu , V6115ea , V6115tu , V6116tu , V6117eu , V6117tu , V6118tu , V6119tu , V6120 , V6120CA , V6120tu , V6120US , V6121tu , V6122tu , V6123tu , V6124tu , V6125tu, V6126eu , V6127ea , V6127tu , V6128ea , V6128eu , V6128tu , V6129ea , V6129tu , V6130 , V6130tu , V6130US , V6131eu , V6131tu , V6132tu , V6133 , V6133CA , V6133CL , V6133eu , V6133tu , V6134tu , V6135tu , V6136tu , V6137 , V6137eu , V6137tu , V6137US , V6138tu , V6139eu , V6139tu , V6140tu , V6141tu , V6142tu , V6143 , V6143CL , V6143tu, V6144ea , V6144tu , V6145ea , V6145tu , V6146tu , V6147ea , V6147tu , V6148ea , V6148tu , V6149ea , V6149tu , V6150ea , V6150tu , V6151ea , V6151tu , V6152ea , V6152tu , V6153tu , V6154tu , V6155ea , V6155tu , V6156tu , V6157tu , V6171 , V6171CL , V6180ea , V6181ea , V6182ea , V6198xx

Compaq Presario V6200 Series

V6200 , V6201au , V6201tu , V6202au , V6202ea , V6202tu , V6203au , V6203tu , V6204au , V6204ea , V6204tu , V6205au, V6205tu , V6206au , V6206tu , V6207au , V6207tu , V6208au , V6208tu , V6209au , V6209tu , V6210au , V6210br , V6210tu , V6211tu , V6212au , V6212ea , V6213au , V6213ea , V6213tu , V6214au , V6214tu , V6215au , V6215tu , V6216ea , V6216tu , V6217ea , V6217tu , V6218ea , V6218tu , V6219tu , V6220br , V6220tu , V6221eu , V6221tu , V6222ea , V6223ea , V6223eu , V6223tu , V6224ea , V6225br , V6230br , V6233eu , V6239eu , V6241ea , V6254ea , V6261eu , V6263ea , V6264ea , V6268ea , V6272eu , V6299xx

Compaq Presario V6300 Series

V6300 , V6301au , V6301tu , V6302au , V6302eu , V6302tu , V6303au , V6303tu , V6304au , V6304tu , V6305au , V6305tu, V6306tu , V6308tu , V6309tu , V6310tu , V6311tu , V6312tu , V6313tu , V6314ea , V6314tu , V6315ea , V6315tu , V6316ea , V6318tu , V6319tu , V6320ea , V6320tu , V6321tu , V6322tu , V6325ea , V6328ea , V6329ea , V6330ea , V6332ea , V6335ea , V6336ea , V6337ea , V6337eu , V6338eu , V6339eu , V6340eu , V6341ea , V6342ea , V6343ea , V6345ea , V6346ea , V6355eu

Compaq Presario V6400 Series

V6401tu , V6402tu , V6403tu , V6404tu , V6405au , V6405tu , V6406tu , V6407tu , V6408tu , V6410et , V6411tu , V6412tu , V6415es , V6421tu , V6423tu , V6425tu , V6426tu , V6427tu , V6428tu , V6429es , V6430ee , V6430ef , V6430en , V6430es , V6435es , V6450ee , V6450en

Compaq Presario V6500 Series

V6500 , V6501tu , V6502tu , V6503tu , V6504tu , V6505tu , V6506tu , V6507tu , V6508tu , V6509tu , V6510tu , V6511tu, V6512tu , V6513tu , V6514tu , V6515tu , V6516tu , V6530ed , V6554es , V6560ea , V6570es , V6580ed , V6590es , V6594es , V6595es , V6599xx

Compaq Presario X1000 Series

X1000(Cto) , X1001 , X1001US , X1002 , X1002US , X1005 , X1005ea , X1005la , X1006 , X1006ea , X1007 , X1007ea , X1007se , X1010 , X1010al , X1010CA , X1010ea , X1010US , X1011 , X1011al , X1012 , X1012al , X1012ea , X1012qv , X1012us , X1015 , X1015US , X1016 , X1016ea , X1018 , X1018cl , X1020ca , X1020ea , X1020us , X1021 , X1021ap , X1022 , X1022ap , X1023 , X1023ap , X1026 , X1026ap , X1027 , X1027ap , X1028 , X1028ap , X1028CL , X1029ap , X1030, X1030ap , X1030US , X1031 , X1031ap , X1032 , X1032ap , X1033 , X1033ap , X1034 , X1034ap , X1035 , X1035ap , X1036 , X1036AP , X1037 , X1037ap , X1038 , X1038ap , X1039 , X1040 , X1040ap , X1040US , X1041 , X1041ap , X1042 , X1042ap , X1043 , X1043ap , X1044 , X1044ap , X1045 , X1045ap , X1046 , X1046ap , X1047 , X1048 , X1048ap , X1049 , X1049ap , X1050 , X1050ap , X1050CA , X1050us , X1051 , X1051ap , X1052 , X1052ap , X1053 , X1053ap , X1054 , X1054ap , X1055 , X1055ap , X1056 , X1056ap , X1057 , X1057ap , X1058 , X1058ap , X1058cl , X1060 , X1060ap , X1061, X1061ap , X1062 , X1062ap , X1063 , X1063ap , X1064 , X1064ap , X1065 , X1065ap , X1066 , X1066ap , X1067 , X1067ap , X1068 , X1068ap , X1069 , X1069ap , X1070 , X1070ap , X1071 , X1071ap , X1072 , X1072ap , X1073 , X1073ap, X1074 , X1074ap , X1075 , X1075ap , X1076ap , X1077ap , X1078ap , X1079ap , X1080 , X1080ap , X1081 , X1081ap , X1082 , X1082ap , X1083 , X1083ap , X1084 , X1084ap , X1085 , X1085ap , X1086 , X1086ap , X1087 , X1087ap , X1088 , X1088ap , X1089 , X1089ap , X1090 , X1090ap , X1091 , X1091ap , X1092 , X1092ap , X1093 , X1093ap , X1094 , X1094ap, X1095 , X1095ap , X1096 , X1096ap , X1097 , X1097ap , X1098 , X1098ap , X1099 , X1099ap

Compaq Presario X1100 Series

X1100 , X1105 , X1110 , X1115 , X1140 , X1140ea , X1155

Compaq Presario X1200 Series

X1200 , X1201 , X1201ap , X1201US , X1202ap , X1203ap , X1204ap , X1205ap , X1206ap , X1207ap , X1208ap , X1209ap , X1210 , X1210ap , X1210CA , X1210US , X1211ap , X1212ap , X1213ap , X1214ap , X1215ap , X1216ap , X1217ap , X1218ap, X1219ap , X1220 , X1220ap , X1220ea , X1220US , X1221ap , X1222ap , X1223ap , X1224ap , X1225ap , X1227ap , X1228ap , X1229ap , X1230 , X1230ap , X1230US , X1232ap , X1233ap , X1234ap , X1236ap , X1237ap , X1238ap , X1239ap, X1240ap , X1241ap

Compaq Presario X1300 Series

X1300 , X1301 , X1301ap , X1301US , X1302ap , X1303ap , X1304ap , X1305ap , X1306ap , X1307ap , X1308ap , X1309ap , X1310ap , X1311ap , X1312ap , X1313ap , X1316ap , X1317ap , X1318ap , X1319ap , X1320ap , X1321ap , X1322ap , X1324ap , X1325ap , X1326ap , X1327ap , X1328ap , X1329ap , X1330ap , X1360 , X1360CA , X1360CL , X1360US , X1370 , X1370us , X1390 , X1390US , X1397US

Compaq Presario X1400, X1500Series

X1400 , X1400ad , X1401ap , X1401us , X1402ap , X1402us , X1403ap , X1404ap , X1405ap , X1408ap , X1409ap , X140us, X1410ap , X1411ap , X1412ap , X1413ap , X1414ap , X1415ap , X1416ap , X1417ap , X1418ap , X1419ap , X1420ap , X1421ap , X1422ap , X1425ap , X1426ap , X1427ap , X1428ap , X1429ap , X1431ap , X1433ap , X1434ap , X1435ap , X1436ap , X1437ap , X1438ap , X1439ap , X1440ap , X1441ap , X1442ap , X1443ap , X1444ap , X1445ap , X1460ca , X1460us , X1480 , X1480us , X1500 Series , X1560ca

Compaq EVO Series

EVO N1000C, EVO N1000V, EVO N1005V, EVO Notebook N1000C, EVO Notebook N1000V, N110, N150, N200, N400, N400c, N410c, N600, N600c, N610c, N620c, N800, N800c, N800v, N800w, N1000, N8000

HP Pavilion DV1000 Series

DV1000, DV1000 CTO, DV1001, DV1001AP, DV1001XX MV IUR, DV1002, DV1002AP, DV1002XX MV IUR, DV1003, DV1004, DV1004AP, DV1005, DV1006, DV1006AP, DV1007, DV1008, DV1009, DV1009AP, DV1009XX MV, DV1010, DV1010AP, DV1010US, DV1010CA, DV1011, DV1011, DV1012, DV1012LA, DV1013, DV1014, DV1014AP, DV1014LA, DV1015, DV1015AP, DV1015LA, DV1016, DV1017, DV1018, DV1019, DV1020, DV1021, DV1021AP, DV1022, DV1022AP, DV1023, DV1024, DV1024AP, DV1024LA, DV1025, DV1025AP, DV1025LA, DV1026, DV1027, DV1028, DV1029, DV1029AP, DV1030, DV1030AP, DV1031, DV1031AP, DV1032, DV1033, DV1034, DV1034AP, DV1040, DV1040US, DV1040CA, DV1042, DV1044, DV1045, DV1045LA, DV1049, DV1049CL, DV1050, DV1050US, DV1060, DV1060US, DV1061, DV1063, DV1064, DV1065, DV1065US, DV1066, DV1067, DV1071, DV1074, DV1075

HP Pavilion DV1100 Series

DV1100 , Dv1100(CtO) , dv1101AP , dv1102AP , dv1103AP , dv1104AP , dv1105AP , dv1105EA , dv1106AP , dv1107AP , dv1107EA , dv1108AP , dv1108EA , dv1109AP , dv1109EA , dv1110AP , dv1110EA , dv1111AP , dv1111EA , dv1112AP , dv1112EA , dv1113AP , dv1114AP , dv1115AP , dv1115LA , dv1116AP , dv1117AP , dv1117LA , dv1118AP , dv1119AP , dv1120AP , Dv1120us , dv1121AP , dv1122AP , dv1123AP , dv1124AP , dv1125AP , dv1125EA , dv1125LA , dv1126AP , dv1127AP , dv1128AP , dv1129AP , dv1130AP , dv1130CA , dv1130EA , dv1130US , dv1131AP , dv1131EA , dv1131wm , dv1132AP , dv1133AP , dv1133WM , dv1134AP , dv1135AP , dv1135EA , dv1135LA , dv1136AP , dv1136EA , dv1137AP , dv1137EA , dv1138AP , dv1138EA , dv1139AP , dv1139EA , dv1140EA , dv1142EA , Dv1143ea , dv1145EA , dv1150US , dv1152EA , dv1153EA , dv1154EA , dv1155EA , dv1156CL , dv1159EA , dv1160EA , dv1165EA , dv1167EA , dv1168EA , dv1170CA , dv1170EA , dv1170US , dv1175US , dv1180EA , dv1180US , dv1190EA

HP Pavilion DV1200 Series

Dv1200 , Dv1206cl , Dv1207us , Dv1210us , Dv1215wm , Dv1217us , Dv1220ea , Dv1220us , Dv1224ea , Dv1225ca , Dv1225ea , Dv1227us , Dv1230ea , Dv1240ca , Dv1240us , Dv1245cl , Dv1245ea , Dv1249ea , Dv1250ea , Dv1251ea , Dv1252ea , Dv1253ea , Dv1254ea , Dv1255ea , Dv1258ea , Dv1259ea , Dv1260ea , Dv1262ea , Dv1263ea , Dv1265ea , Dv1266ea , Dv1267ea , Dv1270ea , Dv1272ea , Dv1275ea , Dv1280ea , Dv1281ea

HP Pavilion DV1300 Series

DV1300 , Dv1301ap , Dv1301xx , Dv1302ap , Dv1302xx , Dv1303ap , Dv1304ap , Dv1305ap , Dv1306ap , Dv1307ap , Dv1308ap , Dv1309ap , DV1310 , Dv1310ap , DV1310US , DV1311 , Dv1311ap , DV1311SE , Dv1312ap , Dv1313ap , Dv1314ap, DV1315 , Dv1315ap , DV1315CL , Dv1315la , Dv1316ap , Dv1317ap , Dv1317la , Dv1318ap , Dv1319ap , DV1320 , Dv1320ap , DV1320US , Dv1321ap , DV1321us , Dv1322ap , Dv1323ap , Dv1324ap , Dv1325ap , Dv1325ea , Dv1325la , Dv1326ap , Dv1326ea , Dv1327ap , Dv1328ap , Dv1329ap , DV1330 , Dv1330ap , Dv1330br , DV1330CA , DV1330US , Dv1331ap , Dv1331ea , Dv1331se , Dv1332ap , Dv1332ea , Dv1333ap , Dv1333ea , Dv1334ap , Dv1335ap , Dv1335la , Dv1336ap , Dv1337ap , Dv1338ap , DV1340 , Dv1340ap , Dv1340br , DV1340US , Dv1341ap , Dv1342ap , Dv1343ap , Dv1344ap , Dv1345ap , Dv1345ea , Dv1346ap , Dv1347ap , Dv1348ap , Dv1349ap , Dv1350ap , Dv1351ap , Dv1351ea , Dv1352ap , Dv1352ea , Dv1353ap , Dv1353ea , Dv1354ea , Dv1355ea , Dv1356ap , Dv1356ea , Dv1358ea , Dv1359ea , Dv1361ea , Dv1363ap , Dv1363ea , Dv1365ea , Dv1366ea , Dv1399xx

HP Pavilion DV1400 Series

DV1400, DV1410, DV1410US, DV1411, DV1411SE, DV1420, DV1420US, DV1427us, DV1430, DV1430US, DV1432, DV1432US, DV1435, DV1439, DV1439US, DV1440, DV1440US, Dv1448ea

HP Pavilion DV1500 Series

DV1500, DV1510, DV1510US, DV1510CA, DV1515, DV1515CL, DV1519, DV1519US, DV1520, DV1520US, DV1520CA, DV1530, 1530US, DV1530CA, DV1532, DV1532US, DV1540, DV1540US, DV1540CA, DV1550, DV1550SE, DV1580, DV1580SE

HP Pavilion DV1600 Series

DV1600 , DV1610 , DV1610US , Dv1620us , Dv1622nr , Dv1624nr , Dv1625laPc , Dv1629us , Dv1635ca , Dv1635la , Dv1635laPc , Dv1648us , DV1650 , Dv1650ca , DV1650US , Dv1656us , Dv1657cl , Dv1658us , Dv1659us , Dv1660ca , Dv1660se , DV1670 , DV1670US , Dv1680ca , Dv1680us , Dv1688us , Dv1699x

HP Pavilion DV1700 Series

Dv1700 , Dv1712us , Dv1720la , Dv1721la , Dv1730la , Dv1738od , Dv1760br

HP Pavilion DV2000 Series

DV2000 , Dv2000t , Dv2000z , Dv2001tu , Dv2001tx , Dv2001xx , Dv2002tu , Dv2002tx , Dv2002xx , Dv2003ea , Dv2003tu, Dv2003tx , Dv2004ea , Dv2004tu , Dv2004tx , Dv2004xx , Dv2005ea , Dv2005tu , Dv2005tx , Dv2005xx , Dv2006ea , Dv2006tu , Dv2006tx , Dv2006xx , Dv2007ea , Dv2007tu , Dv2007tx , Dv2008ea , Dv2008tu , Dv2008tx , Dv2009ea , Dv2009tu , Dv2009tx , Dv2010ea , Dv2010tu , Dv2010tx , Dv2011ea , Dv2011tu , Dv2011tx , Dv2012ea , Dv2012tu , Dv2012tx , Dv2013ea , Dv2013tu , Dv2013tx , Dv2014ea , Dv2014tu , Dv2014tx , Dv2015ea , Dv2015nr , Dv2015tu , Dv2015tx , Dv2016ea , Dv2016tu , Dv2016tx , Dv2017ea , Dv2017tu , Dv2017tx , Dv2018ea , Dv2018tu , Dv2018tx , Dv2019ea , Dv2019tu , Dv2019tx , Dv2020ca , Dv2020ea , Dv2020tu , Dv2020tx , Dv2020us , Dv2021tu , Dv2021tx , Dv2022tu , Dv2022tx , Dv2023tu , Dv2023tx , Dv2024tu , Dv2024tx , Dv2025la , Dv2025nr , Dv2025tu , Dv2025tx , Dv2026tu , Dv2026tx , Dv2027tu , Dv2027tx , Dv2028ea , Dv2028tu , Dv2028tx , Dv2029ea , Dv2029tu , Dv2029tx , Dv2030ea , Dv2030tu , Dv2030tx , Dv2031ea , Dv2031tu , Dv2031tx , Dv2032ea , Dv2032tu , Dv2032tx , Dv2033tu , Dv2033tx , Dv2034ea , Dv2034tu , Dv2034tx , Dv2035ea , Dv2035la , Dv2035tu , Dv2035tx , Dv2035us , Dv2036ea , Dv2036tu , Dv2036tx , Dv2037tu , Dv2037tx , Dv2037us , Dv2038tu , Dv2038tx , Dv2039tu , Dv2040ca , Dv2040tu , Dv2040us , Dv2041tu , Dv2041tx , Dv2042tu , Dv2042tx , Dv2043tu , Dv2043tx , Dv2044tu , Dv2044tx , Dv2045ea , Dv2045tu , Dv2046tu , Dv2046tx , Dv2047cl , Dv2047tu , Dv2047tx , Dv2048tu , Dv2048tx , Dv2049tu , Dv2049tx , Dv2050tx , Dv2050us , Dv2053ea , Dv2054ea , Dv2055ea , Dv2056ea , Dv2057ea , Dv2058ea , Dv2064ea , Dv2065ea , Dv2080ea , Dv2081ea , Dv2082ea , Dv2083ea , Dv2084ea , Dv2085ea , Dv2088xx , Dv2095ea , Dv2097ea , Dv2098ea , Dv2099ea

HP Pavilion DV2100 Series

DV2100 , Dv2101au , Dv2101eu , Dv2101tu , Dv2101tx , Dv2101xx , Dv2102au , Dv2102eu , Dv2102tu , Dv2102tx , Dv2103au , Dv2103ea , Dv2103tu , Dv2103tx , Dv2104au , Dv2104ea , Dv2104eu , Dv2104tu , Dv2104tx , Dv2105ea , Dv2105tu , Dv2105tx , Dv2106ea , Dv2106tu , Dv2106tx , Dv2107tu , Dv2107tx , Dv210

Καλώδιο με απόληξη σε βύσμα 4.8x1.7mm για τροφοδοτικό HP, ASUS, LG, NEC laptop 18.5,19V έως 4.74A

  • Κατασκευαστής: Various Constructors
  • Κωδικός Προϊόντος: 15301
  • Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
  • 7,80€
  • Τιμή: 5,90€


Σχετικά Προϊόντα

Καλώδιο με απόληξη σε βύσμα 5.5x1.7mm για τροφοδοτικό Acer, Dell, κ.λ.π laptop